Wprowadzanie racjonalnych dostosowań

Racjonalne dostosowania to zmiany w miejscu pracy lub roli pracownika, które mają pomóc mu pozostać w pracy lub wrócić do niej po nieobecności. Zmiany te mogą być tymczasowe lub stałe i są wymagane przez prawo, o ile pracownik może spełnić podstawowe wymagania stanowiska pracy - elementy, których nie można zmienić.

Z biznesowego punktu widzenia (np. zatrzymanie wykwalifikowanego/doświadczonego personelu) ważne są również tymczasowe dostosowania dla personelu, nawet jeśli nie może on spełnić podstawowych wymogów swojej roli. Nie jest to jednak wymóg prawny.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180