Prywatność

Prywatność stanowi jedno z dóbr osobistych człowieka. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy - pracodawca jest zobowiązany do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Ingerowanie w sferę prywatności może naruszać dobre imię pracownika, jak również stanowić naruszenie jego godności.
Oznacza to, że stan zdrowia psychicznego pracownika nie może być ujawniany nikomu bez jego zgody, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa jego lub innych osób. Wszelkie informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały ujawnione, takich jak np. organizowanie zmian na stanowisku pracy po to, by ułatwić pracownikowi jej wykonywanie.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180