Dyskryminacja

Artykuł 183a kodeksu pracy stanowi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

 1. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 2. warunków zatrudnienia,
 3. awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na:
  • płeć,
  • wiek,
  • niepełnosprawność,
  • rasę,
  • religię,
  • narodowość,
  • przekonania polityczne,
  • przynależność związkową,
  • pochodzenie etniczne,
  • wyznanie,
  • orientację seksualną,
  • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony,
  • zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-dyskryminacja-w-pracy-czy-dotyczy-takze-ciebie

 W miejscu pracy dyskryminacja może wystąpić:

 • podczas procesu rekrutacji, w ogłoszeniach, rozmowach kwalifikacyjnych czy podczas selekcji kandydatów,
 • przy ustalaniu warunków zatrudnienia, takich jak: stawki wynagrodzenia, godziny pracy i urlopy,
 • przy wyborze lub odrzucaniu pracowników do awansu, przeniesienia i szkolenia
 • przez zwolnienie, degradację lub ograniczenie.

W Polsce nie ma  regulacji odnoszących się w sposób bezpośredni do ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Jednak, aby chronić zdrowie psychiczne pracowników, do obowiązków pracodawcy należy np. przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi czy zapewnienie  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180