Stres związany z pracą

An image of a weekly work calendar
Wprowadzenie

Większość wykonywanych zawodów wiąże się z przeżywaniem stresu. Stres może pojawić się u pracowników na wszystkich poziomach organizacji, np. u pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami,  menedżerów czy kierowników wyższego szczebla.

Stres jest naturalną, powszechną reakcją na sytuacje. Problem pojawia się wówczas, gdy przeżywamy go zbyt długo i intensywnie. Istnieją pewne strategie, które każdy może zastosować, aby radzić sobie z własnym stresem np. obniżać go,  a także znaleźć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180