Zapobieganie nękaniu

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi są uregulowane w Kodeksie Pracy.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy.

Pracownik, u którego nękanie  doprowadziło do szkody (np. utraty zdrowia, utraty dochodów) może wystąpić do Sądu Pracy o zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie. Należy  pamiętać, że w postępowaniu przed sądem pracy stroną jest pracodawca lub jego reprezentant (np. właściciel firmy, dyrektor), a nie osoba bezpośrednio dopuszczająca się nękania. Jeśli zależy nam, by konsekwencje poniósł bezpośrednio sprawca, swoich roszczeń możemy dochodzić w postępowaniu cywilnym.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180