Zadawanie pytań

Pracodawcy mają prawo do zadawania pewnych pytań dotyczących stanu zdrowia psychicznego pracownika lub potencjalnego pracownika, jeśli jest to uzasadnione, konieczne i pożądane. To może być:

  • określenie, czy dana osoba jest w stanie spełnić wymagania stawiane w pracy,
  • określenie, czy potrzebne są jakiekolwiek uzasadnione dostosowania, czy to w procesie selekcji i rekrutacji, czy też w środowisku pracy i roli w pracy,
  • ustalenie faktów dotyczących uprawnień, takich jak zwolnienia chorobowe, emerytury, odszkodowania pracownicze i inne ubezpieczenia.

Istotną kwestią jest to czy pytania pracodawców mają „uzasadniony” cel. Na przykład uzasadnione może być zadawanie pracownikowi pytań dotyczących jego lęków, jeśli praca obejmuje, np.  obsługę maszyn.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180