Kohtuullisten mukautusten tekeminen

Työtä mukauttamalla voidaan kompensoida työntekijän alentunutta työkykyä, joka on esimerkiksi vamman tai sairauden aiheuttama. Työolosuhteiden mukautusten tavoitteena on vahvistaa henkilön työkykyä ja mahdollistaa hänen työskentelynsä avoimilla työmarkkinoilla.

Yhdenvertaisuuslain nojalla työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Jotta vammainen henkilö voisi saada työtä ja suoriutua työtehtävistään, työnantaja voi joutua tekemään esimerkiksi työaika- tai työpaikkajärjestelyitä, työvälinehankintoja tai muutoksia työpaikan rakenteisiin esteettömän kulun takia: Vammaisuus ja työn mahdollistavat mukautukset

Kohtuullisuusarvioinnissa otetaan huomioon vammaisen henkilön tarpeiden lisäksi yrityksen koko ja taloudellinen asema, yrityksen toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset.

Työnantaja voi saada työvälineiden hankintaan tai muutostöihin työolosuhteiden järjestelytukea

Lue lisää työn mukautuksesta:

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti