Häirinnän ehkäiseminen

Yhdenvertaisuuslain häirintäkielto koskee muiden syrjintäperusteiden ohella terveydentilaan ja vammaisuuteen perustuvaa häirintää. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen henkilön terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä. Puuttumisesta on hyvä sopia työpaikan yhteistoiminnassa yhtenäisillä toimintaohjeilla.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti