Kysymysten esittäminen

Työnantaja saa työelämän tietosuojalain nojalla käsitellä vain välittömästi työntekijän työnteon tai työnhakijan valinnan kannalta tarpeellisia tietoja kuten ammatillista osaamista ja soveltuvuutta koskevia tietoja. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään työnhakijan eriarvoinen kohtelu, joka perustuu terveydentilaan tai vammaisuuteen. Työnhakija on työhaastattelussa yleensä asemassa, jossa vastaamatta jättäminen työnantajan kysymyksiin voi vaarantaa hänen mahdollisuutensa työpaikan saamiseen. Työnantajan on siksi suunniteltava etukäteen, mitä tietoja työnhakijoista kerätään ja huolehtia, että kysymykset ovat valinnan kannalta tarpeellisia.

Työntekijän terveydentilatietoja saa kerätä ja käsitellä, jos se on tarpeen:

  • sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi
  • sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy
  • työntekijän nimenomaisen pyynnön vuoksi, kun hän haluaa selvitettävän työkykyään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.

Lue lisää:

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti