Suositukset työnantajille

  • Työntekijöiden sallitaan väliaikaisesti ottaa mukaansa työssään käyttämänsä laitteet ja välineet, kuten tietokoneen, näytön, näppäimistön, hiiren, tulostimen, tuolin, jalkatuen tai valaisimen. Laitteista tulisi pitää kirjaa, jotta paluu takaisin toimistolla tehtävään työhön onnistuu ongelmitta.
  • Työntekijöitä opastetaan siihen, miten järjestetään ergonominen (työterveellisesti ja –turvallisesti järkevä) työskentelypiste kotioloissa tai muualla etätyössä
  • Työntekijöitä kannustetaan pitämään säännöllisiä taukoja (30 minuutin välein), nousemaan ylös istuma-asennosta, liikkumaan ja venyttelemään
  • Työntekijöille tarjotaan ohjausta ja tukea tietokoneen laitteistojen ja –ohjelmistojen käytössä. Esimerkiksi puhelin- ja videoneuvottelutyökalut ovat usein välttämättömiä kotona tehtävässä etätyössä, mutta tottumattomille niiden käyttö voi olla vaikeaa.
  • Varmistetaan viestinnän ja tiedonkulun sujuvuus kaikilla tasoilla muistaen, että rutiininomainen sosiaalinen vuorovaikutus kollegoiden kesken on yhtä tärkeää kuin johtajien strateginen viestintä työntekijöille. Kun muodollinen viestintä hoituu aikataulutetuissa verkkotapaamissa, epämuodolliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen voidaan keskittyä virtuaalisilla kahvihetkillä.
  • Ei pidä aliarvioida etätyöntekijöiden eristäytymisen ja stressin tuntemuksia. Nämä tuntemukset voivat olla alkusysäys mielenterveysongelmien kehittymiselle. Tehokas viestintä, johtajien tuki ja apu sekä etätyöntekijöiden mahdollisuus jatkaa epävirallista vuorovaikutusta työtovereidensa kanssa ovat tärkeitä keinoja näiden riskien ennalta ehkäisemiseksi.
  • Kannattaa huomioida, että työntekijällä voi olla kumppani, joka myös työskentelee etänä, tai lapset, jotka tarvitsevat huolenpitoa (jos käyvät etäkoulua). Toiset saattavat hoitaa omia vanhempiaan, kroonisesti sairaita läheisiään tai karanteenissa olevia. Näissä olosuhteissa johtajien tulee olla joustavia sopiessaan henkilöstön työajasta ja -suorituksista.

Työterveyslaitoksen vinkit etätyön tekemisen tueksi korona-aikana: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-etatyohon

 

 

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti