Sosiaalinen tuki työpaikalla

Sosiaalinen tuki työssä on yksi tärkeimmistä voimavaroista, joiden avulla vähennetään stressin haitallisia vaikutuksia elämään. Kyse on erityisestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, joka mahdollistaa tunteiden, näkemysten ja ajatusten vaihdon työyhteisön jäsenten kesken. Tämä edellyttää, että työyhteisössä on kannustavia henkilöitä, jotka jakavat aikaansa, energiaansa ja neuvojaan apua tarvitseville. Sosiaalista tukea voidaan antaa eri muodoissa: on emotionaalista tukea (huolenpidon, rakkauden ja luottamuksen osoittaminen), tiedollista tukea (tiedon jakaminen tai neuvominen ongelman ratkaisemiseksi) ja välineellistä tukea (taloudellinen avustus, apu työ- tai kotitöissä tai muu aineellinen apu). 

Elämämme aikana muihin ihmisiin luomamme suhteet ovat olennainen osa sosiaalisen tuen muodostumisen prosessia. Jos nämä suhteet ovat myönteisiä, ne voivat tarjota apua meille erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Perheen, ystävien, tuttavien, naapureiden, kollegoiden ja esimiesten läsnäolo voi olla korvaamatonta. 

Työyhteisössä työtovereilta ja esihenkilöiltä saatu tuki on erityisen tärkeä. Jokainen joutuu jossain elämänsä vaiheessa hankalaan tilanteeseen sekä töissä että kotona. Työyhteisön sosiaalinen tuki auttaa vähentämään työhön liittyvää stressiä, jännitystä ja ahdistusta. Se voi myös vahvistaa työntekijän kykyä käsitellä mahdollisia tulevia ongelmia. Lisäksi se antaa suojaa muissa vaikeissa tilanteissa, kuten silloin, jos kollegat tai johtajat kohtelevat huonosti. Tutkimukset osoittavat, että vahva sosiaalinen tuki estää erityyppisten mielenterveyden häiriöiden (esimerkiksi masennuksen, ”työnarkomanian” ja työuupumuksen) kehittymisen, ja sillä on myönteisiä vaikutuksia myös fyysiseen terveyteen: se esimerkiksi voi suojata sydän- ja verisuonitaudeilta. Työyhteisöjen tarjoama sosiaalinen tuki on koetuksella erityisesti koronaviruspandemian kaltaisten poikkeusolojen aikana, jolloin työntekijöiden keskinäistä fyysistä vuorovaikutusta joudutaan rajoittamaan.

Lisätietoja työyhteisön sosiaalisen tuen merkityksestä:

Lue myös Työterveyslaitoksen tutkijan blogi, miten voidaan edistää sosiaalisen tuen kokemusta (vertaistukea ja vuorovaikutusosaamista) verkossa ohjauksen keinoin: https://www.ttl.fi/ajankohtaista/blogi/miten-edistaa-sosiaalisen-tuen-kokemuksia-verkko-ohjauksessa

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti