Ammatillinen kehittyminen

Ammatillinen kehittyminen tarkoittaa nykyisen työn edellyttämän osaamisen ylläpitämistä sekä lisätietojen ja -taitojen hankkimista uusiin tehtäviin siirtymistä varten. Jatkuva tiedon kehitys, teknologiset ja tuotannolliset parannukset sekä tehtäväkuvien laajentuminen pakottavat käytännössä kaikki työntekijät jatkuvaan uuden oppimiseen ja muutokseen sopeutumiseen. Usein on tarpeen kehittää nykyistä osaamista ja hankkia uusia tietoja ja taitoja pysyäkseen kilpailukykyisenä työmarkkinoilla, hakeutuessaan uusiin tehtäviin ja edetäkseen uralla. 

Ammatillisen kehittymisen puute voi aiheuttaa työntekijälle stressiä, huonontaa itsetuntoa ja vähentää työtyytyväisyyttä. Lisäksi tiettyjen uusien taitojen hankkiminen on tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojenkäsittelytaidot ja niihin liittyvät tekniset taidot (taidot laatia asiakirjoja, käyttää ja korjata monimutkaista konetta) ja pehmeiksi taidoiksi nimetyt ihmissuhde- tai vuorovaikutustaidot. Jälkimmäiset keskittyvät tapaan, jolla henkilö on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Esimerkkejä pehmeistä taidoista ovat ristiriitojen ratkaisu, ajanhallinta ja kanssakäyminen haastavien asiakkaiden kanssa. Näiden taitojen avulla henkilö pystyy selviytymään vaikeista ja stressaavista tilanteista, ja ne voivat olla positiivinen voimavara myös työntekijän pyrkiessä etenemään urallaan ja hakeutuessaan uusiin tehtäviin. 

Kun ulkoiset tekijät (esimerkiksi etenemismahdollisuuksien puute) tai sisäiset tekijät (esimerkiksi motivaation puute) estävät ammatillisen kehittymisen, ihminen usein kokee turhautumista eikä saa työstä enää samalla tavalla tyydytystä. Tällaisessa tilanteessa ihminen saattaa tuntea itsensä voimattomaksi ja kokea, ettei saavuta työpäivän aikana mitään. Myös itsetunto voi olla heikko. Siksi on tärkeää nähdä ammatillinen kehittyminen pitkäaikaisena prosessina, joka edellyttää huolellista suunnittelua. On hyvä miettiä omia ammatillisia tavoitteitaan, niiden saavuttamisen tapoja, mahdollisuuksia ja esteitä. Vain siten toimet voivat olla tehokkaita. Jos sinusta tuntuu, että urasi on jumissa, keskustele siitä esihenkilösi kanssa. Voit myös tarkistaa, onko työpaikallasi (omalla tai muilla toimipaikoilla/osastoilla) uusia koulutus- tai työmahdollisuuksia tarjottavana. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia. Jos organisaatiosi ei tarjoa kehittymismahdollisuuksia, voit miettiä omaa tulevaisuuttasi ja sitä, mitä haluat saavuttaa. Joskus kannattaa harkita uraa myös muualla.

Jos kaipaat lisätietoa työn ja osaamisen kehittämisestä, tutustu esimerkiksi Työterveyslaitoksen työn tuunaamisen materiaaleihin: https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyon-imu/tyon-tuunaaminen

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti