Millainen on terveellinen työpaikka?

A girl working on her laptop while drinking from a mug
Johdanto

Työntekijät voivat työssään henkisesti hyvin ja mielenterveys on tärkeää jokaiselle. Terveellinen työpaikka parantaa sekä henkilökohtaista että organisatorista kestävyyttä ja menestystä (kestävyydellä tarkoitetaan kykyä selviytyä henkisesti kriiseistä ja palautua ennalleen lyhyessä ajassa). Jokaisella on oma roolinsa sekä oman mielenterveyden vaalimisessa että terveellisen työyhteisön luomisessa.

Työpaikat ovat hyvin erilaisia ja erikokoisia, mutta terveellisillä työpaikoilla on muutamia yhteisiä piirteitä:

  • Positiivinen työpaikkakulttuuri. Näillä työpaikoilla ihmisten on yksinkertaisesti helppoa tulla töihin, ja he tuntevat, että heitä rohkaistaan ja tuetaan.
  • Stressi ja muut mielenterveyden riskit ovat hallinnassa. Stressi, työn kuormitus, epärealistiset määräajat, huono viestintä, epävarmuus – nämä ja muut tekijät voivat vaikuttaa työntekijän ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. On johdon tehtävä pitää nämä riskit hallinnassa.
  • Mielenterveyden ongelmista kärsiviä tuetaan. Työntekijöiden auttaminen työssä pysymiseen ja töihin palaamiseen hyödyttää sekä yksilöitä että organisaatiota.
  • Syrjinnän nollatoleranssi. Sen lisäksi, että laki kieltää syrjinnän, työntekijöiden suojeleminen siltä kannustaa organisaatiota henkilöstönsä moninaisuuden vaalimiseen ja siihen, että kaikki kokevat toiminnan oikeudenmukaiseksi.
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti