Mielenterveyden ongelmat

A bunch of people walking and talking to each other
Johdanto

Jokaisen ihmisen mielenterveys vaihtelee tilanteittain ja elämän aikana. Mielenterveys on nähtävissä jatkumona, jonka toisessa päässä ihminen on täysin terve ja toimintakykyinen, kun taas toisessa ääripäässä hän kärsii vakavista mielen ongelmista tai häiriöistä, jotka vaikuttavat arkipäiväiseen selviytymiseen ja muuhun toimintaan. Mielenterveys ei ole pysyvä tila, vaan muuttuu ja elää koko ajan vasteena erilaisiin ympäristön aiheuttamiin stressitekijöihin.

Kun ihminen kärsii mielenterveyden ongelmasta, se voi vaikuttaa hänen ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä. Mielenterveysongelma voi vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen. Useat ihmiset kuitenkin hallitsevat mielenterveysongelmansa kohtuullisen hyvin ilman, että se merkittävästi häiritsee heidän työtään tai elämäänsä. 

Mielenterveysongelman vakavuus voi vaihdella lievästä ongelmasta, joka kestää vain muutamia viikkoja, kohtalaiseen tai vakavaan häiriöön, joka vaikuttaa henkilön koko toimintakykyyn ja jokapäiväiseen selviämiseen. 

Koska mielenterveysongelmat ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia, ihmiset voivat kokea pelkästään joitakin oireita ilman, että he varsinaisesti sairastuvat. 

Oikean tuen ja hoidon avulla useimmat mielenterveysongelmista kärsivät paranevat ja pystyvät elämään tervettä ja täysipainoista elämää. Paraneminen on kuitenkin erilaista jokaisen kohdalla. Joillekin paraneminen tarkoittaa oireiden häviämistä kokonaan, kun taas toisille se voi merkitä sitä, että oppii hallitsemaan oireita ja elämään niiden kanssa.

Jokaisen kokemus mielenterveyden ongelmasta on erilainen. Tässä esitettyjä tietoja mielenterveysongelmien oireista tulisikin tarkastella ainoastaan ohjeellisina. Oireiden tunnistaminen itsessä tai muissa ei välttämättä tarkoita sitä, että kysymys olisi mielenterveyden häiriöstä tai itsemurha-aikeista. Täsmällisen diagnoosin ja oikean avun saaminen edellyttää aina terveydenhuollon ammattilaisen tapaamista.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti