Wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne jest jednym z głównych czynników zmniejszających wpływ różnego rodzaju stresorów na życie człowieka. Jest to szczególny rodzaj relacji społecznej, w której wymieniamy się emocjami, myślami, uczuciami. Osoba wspierająca poświęca swój czas, energię i służy radą osobie, która potrzebuje pomocy. Możemy uzyskiwać wsparcie różnego rodzaju, np. wsparcie emocjonalne (wyrażanie sympatii, troski, miłości i zaufania), informacyjne (dostarczanie informacji lub porad mających na celu rozwiązanie problemu), instrumentalne (pomoc finansowa, pomoc w pracy czy obowiązkach domowych lub innego rodzaju pomoc materialna).

Wsparcie społeczne jest czynnikiem niezwykle istotnym. Relacje z innymi ludźmi, które nawiązujemy przez całe życie, są podstawowym elementem tego procesu. Jeśli dodatkowo relacje te są pozytywne, mogą stanowić źródło wsparcia, zwłaszcza, gdy znajdziemy się w trudnej dla nas sytuacji. Wówczas nieoceniona okazuje się obecność zarówno osób bliskich takich jak: rodzina, czy przyjaciele, jak i tych dalszych – znajomi, sąsiedzi, współpracownicy lub przełożeni.

Praca jest jednym z obszarów naszego życia, w którym wsparcie osób z naszego otoczenia okazuje się niezwykle ważne. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia doświadczy trudnej lub konfliktowej sytuacji, zarówno w pracy, jak i w domu. Wsparcie pomaga zredukować stres, napięcie i niepokój związany z pracą. Może również wzmocnić pracownika w radzeniu sobie z problemami, które mogą pojawić się w przyszłości. Staje się źródłem ochrony przed trudnymi sytuacjami, takimi jak złe traktowanie przez innych współpracowników czy przełożonych. Badania pokazują, że wysoki poziom wsparcia społecznego zapobiega rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń (np. depresji, pracoholizmu, wypalenia zawodowego), a także może mieć pozytywny wpływ na zdrowie somatyczne, np. chroni przed rozwojem chorób układu krążenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wsparcia społecznego w miejscu pracy, odwiedź: https://www.youtube.com/watch?v=EtZQT3avFaY

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180