Rekomendacje dla pracodawców

  • pozwól pracownikom na czasowe wykorzystywanie sprzętu służbowego w domu (komputer, monitor, klawiatura, drukarka, krzesło, podnóżek, lampa). Przechowuj rewersy wypożyczenia sprzętu, aby uniknąć zamieszania gdy pracownik powróci do pracy stacjonarnej;
  • pracownicy zdalni powinni być poinformowani o tym, jak przygotować sobie w domu ergonomiczne miejsce pracy;
  • zachęcaj pracowników do regularnych krótkich przerw w pracy (co 30 minut) na wstanie od komputera, przejście się po mieszkaniu i rozciągnięcie;
  • pracownicy zdalni powinni być szkoleni i wspierani w zakresie korzystania z komputerów, oprogramowania i narzędzi online. Np. aplikacje umożliwiające tele- i wideokonferencje mogą być bardzo przydatne w pracy zdalnej, ale korzystanie z nich może również stanowić problem dla pracowników bez doświadczenia w korzystaniu z takich rozwiązań;
  • należy zapewnić dobrą komunikację na wszystkich poziomach - od informacji strategicznej udzielanej przez zarząd, po wymianę informacji na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych. Pamiętaj również o wadze codziennych społecznych interakcji pomiędzy pracownikami. Formalna wymiana informacji może być prowadzona za pośrednictwem spotkań online, natomiast podtrzymywanie interakcji społecznych w zespołach - za pomocą czatów czy wirtualnych przerw kawowych, w których uczestniczą wszyscy członkowie danego zespołu;
  • nie należy nie doceniać ryzyka, że pracownik poczuje się izolowany i poddany nadmiernej presji. Te stany mogą prowadzić do problemów psychicznych, jeśli nie zostaną w porę zauważone. Dlatego tak ważna jest efektywna komunikacja i wsparcie ze strony kierownictwa, a także podtrzymanie nieformalnych kontaktów ze współpracownikami;
  • pamiętaj, że niektórzy pracownicy mogą mieć partnerów również pracujących zdalnie lub dzieci, które wymagają opieki, ponieważ nie chodzą do szkoły lub mają zdalne lekcje. Inni z kolei mogą opiekować się osobami starszymi lub przebywać w izolacji lub na kwarantannie. W takich okolicznościach zarządzający powinni zachować elastyczność co do czasu pracy i sposobu jej wykonania.
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180