Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy to poszerzanie wiedzy, umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy, a także rozwijanie dodatkowych kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia na inne stanowisko.

Ciągły rozwój wiedzy, doskonalenie technologii, restrukturyzacja produkcji, pojawianie się nowych zawodów, wymuszają praktycznie od wszystkich pracowników konieczność stałego uczenia się. Często konieczne jest doskonalenie już posiadanych kompetencji, jak i zdobywanie nowych, aby pozostać atrakcyjnym pracownikiem, ubiegać się o awans lub szukać innych stanowisk pracy.

Brak rozwoju może być źródłem stresu, może obniżać samoocenę i powodować brak poczucia satysfakcji z pracy.

Ponadto, coraz większe znaczenie mają tzw. umiejętności twarde, czyli kompetencje ściśle związane z rodzajem wykonywanej pracy (np. umiejętność naprawy komputera, przygotowywania dokumentów czy obsługi skomplikowanych maszyn) oraz umiejętności miękkie, nazywane inaczej „umiejętnościami interpersonalnymi”. Umiejętności miękkie koncentrują się na sposobie, w jaki odnosimy się i wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi. Przykładem takich umiejętności jest: rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, radzenie sobie z tzw. trudnym klientem.

Posiadanie takich umiejętności pomaga radzić sobie w trudnych, stresujących sytuacjach, jak również może stanowić dodatkowy atut brany pod uwagę przy awansie lub podczas ubiegania się o nową pracę.

Kiedy rozwój zawodowy jest zablokowany przez czynniki zewnętrzne (np. brak możliwości awansu) lub wewnętrzne (np. brak motywacji do zmiany), doświadczamy frustracji a praca przestaje dawać nam satysfakcję. Możemy odczuwać brak energii, sensu codziennych wysiłków, mieć obniżoną samoocenę.  Dlatego ważne jest, by traktować rozwój zawodowy jako długotrwały proces wymagający przemyślanego, planowego, działania. Dobrze jest zastanowić się nad swoimi celami zawodowymi, sposobami ich osiągnięcia, a także nad tym, co ten rozwój blokuje. Tylko wtedy nasze działania mogą być skuteczne. Jeśli uważasz, że Twoja kariera utknęła w martwym punkcie, spróbuj porozmawiać o tym ze swoim przełożonym. Możesz również sprawdzić, czy w Twoim dziale lub innych działach Twojej firmy pojawiły się nowe możliwości rozwoju osobistego lub pracy. Na naukę nigdy nie jest za późno, a jeśli firma nie oferuje perspektyw rozwoju, warto pomyśleć o swojej przyszłości i tym, co chcesz osiągnąć. Nawet szukanie pracy w innym miejscu może okazać się dobrą opcją.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180