Mielen hyvinvointia vaaliva työpaikka noudattaa työsuojelulakeja

Työnantajien on noudatettava työsuojelulainsäädännön mukaisia vaatimuksia liittyen mielenterveyttä uhkaavien riskien torjumiseen työpaikalla. 

Sekä työnantajilla että työntekijöillä on lain mukaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskien työterveyden ja työturvallisuuden edistämistä, työpaikalla tapahtuvan syrjinnän ja häirinnän ehkäisemistä sekä työelämän yksityisyyden suojan turvaamista.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti