Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus

Mielen hyvinvointia edistämällä työnantajat voivat parantaa työntekijöiden ja heidän perheidensä elämänlaatua.

Sellaiset työpaikat, joissa työskentelee mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä, edesauttavat heidän työllistymistään ja vaikuttavat myönteisesti koko yhteiskunnan mielenterveysongelmiin kohdistuviin asenteisiin.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti