Zdrowe psychicznie miejsce pracy ma sens prawny

Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne w miejscu pracy, pracodawcy muszą przestrzegać pewnych wymogów prawnych.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają formalne prawa i obowiązki wynikające z przepisów antydyskryminacyjnych, dotyczących prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180