Masennus

Vaikka me kaikki tunnemme aika ajoin surua, huonotuulisuutta ja alakuloa, jotkut ihmiset kokevat näitä tuntemuksia intensiivisemmin pidemmän aikaa (viikkoja, kuukausia, jopa vuosia), ja joskus ilman mitään havaittavaa syytä. Masennus on vakavampi ilmiö kuin alakulon tai surullisuuden tunne – se on häiriötila, joka vaikuttaa monin tavoin ruumiin ja mielen terveyteen. 

​Masennustila on useista eri oireista koostuva häiriö, joista yksi on masentunut mieliala. Masennukseen voi liittyä muitakin mielenterveyden häiriöitä, kuten ahdistuneisuutta, paniikkihäiriöitä, persoonallisuushäiriötä tai syömishäiriöitä. Tyypillisessä lievässä, keskivaikeassa tai vaikeassa masennustilassa henkilö kärsii mielialan laskusta sekä tarmon ja toimeliaisuuden puutteesta. Kyky nauttia asioista ja tuntea niihin mielenkiintoa on heikentynyt. Pienikin ponnistus johtaa uupumukseen. Masennus diagnosoidaan lääketieteellisen tautiluokituksen mukaisin kriteerein. Suomessa käytetään ICD-10 –luokitusjärjestelmää Psykiatrian luokituskäsikirja Masennus-diagnoosin määrittää aina lääkäri näiden oirekriteerien mukaan Depressio, käypähoito

Masentuneet ihmiset kärsivät tavallisesti ainakin kolmesta seuraaviin kategorioihin kuuluvista oireista yli kahden viikon ajan:  

Käyttäytyminen
 • eristäytyminen sisätiloihin
 • työtehtävien tekemättä jättäminen
 • vetäytyminen perheen ja ystävien läheisyydestä
 • alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö
 • tavanomaisten ja itselle mieluisten toimintojen välttäminen
 • keskittymisvaikeudet
Tunteet
 • syyllisyys
 • lannistuneisuus
 • ärtyneisyys
 • turhautuneisuus
 • epäilevyys, epäluottamus
 • onneton olo
 • päättämättömyys
 • pettyneisyys
 • kurja olo
 • surullisuus
Ajatukset

Ajatukset, kuten:

 • "Olen epäonnistunut"
 • "Olen syyllinen"
 • "Minulle ei koskaan tapahdu mitään hyvää"
 • "Olen arvoton"
 • "Elämä ei ole elämisen arvoista"
 • "Ihmiset voisivat paremmin ilman minua"
Fyysiset oireet
 • jatkuva väsymys
 • pahoinvointi ja uupuminen
 • päänsärky ja lihaskivut
 • suolistovaivat
 • unihäiriöt
 • ruokahalun menetys tai kasvu
 • huomattava laihtuminen tai painon lisäys 
 
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti