Miten mielenterveysongelmat näkyvät työpaikoilla?

Keskustelu siitä, miten ahdistuneisuuden ja masennuksen oireet ilmenevät työssä ja työpaikoilla, voi auttaa itse kutakin pohtimaan oman mielenterveytensä tilaa. 

Alla on muutamia esimerkkejä siitä, millaisia merkkejä tai oireita voi ilmaantua silloin, kun joku työyhteisön jäsenistä kärsii mielenterveysongelmista. 

Nämä hälytysmerkit ovat yleensä havaittavissa pidemmän ajanjakson aikana (yli kaksi viikkoa). Jos ne eivät häviä, on tärkeää, että ongelmasta kärsivä pääsee tapaamaan terveydenhuollon ammattilaista:

Mielenterveysongelmien hälytysmerkkejä työpaikalla

  • kyvyttömyys keskittyä ja suoriutua työtehtävistä
  • määräaikojen laiminlyönti
  • huolimattomuus yksityiskohdissa
  • tavanomaista heikompi sitoutuneisuus
  • normaalia heikompi työstandardien noudattaminen
  • epäsosiaalisuus tai kontaktien välttäminen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
  • kyvyttömyys hoitaa maksuja (palkkoja, laskuja) ajoissa tai ollenkaan
  • negatiivisuus ja ratkaisukeskeisyyden puute
  • vaikeudet kontrolloida käyttäytymistään työpaikalla
  • poissaolo työstä
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti