Ahdistuneisuus

Ahdistuneisuus on vakavampi ongelma kuin ahdistuksen tai stressin tuntemukset. Stressin ja ahdistuksen tuntemukset ovat mielen tavanomaisia keinoja sietää paineen kokemusta. Nämä tuntemukset yleensä menevät saman tien ohi, kun stressaava tilanne on ohi tai stressiä aiheuttava tekijä on poistunut. 
 
Ahdistuneisuutta syntyy, kun nämä tuntemukset eivät katoa, vaan muuttuvat jatkuviksi tai pysyviksi ilman, että erityistä syytä tai aiheuttajaa on havaittavissa. Ahdistuneisuus on vakava mielenterveyden häiriö, joka voi hankaloittaa selviytymistä jokapäiväisestä elämästä. Ahdistuneisuushäiriöissä ahdistuneisuus on voimakasta, pitkäkestoista ja toimintakykyä rajoittavaa. 

Ahdistuneisuuden häiriöitä on erityyppisiä, ja niillä kaikilla on omanlaiset oireistonsa. Yleisimpiä ahdistuneisuushäiriötä ovat sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö, julkisten paikkojen pelko ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Ahdistuneisuushäiriöt, käypähoito

Vain terveydenhuollon ammattilainen voi tehdä diagnoosin ja antaa hoito-ohjeet – oman lääkärin tapaaminen on suositeltava ensiaskel, jos epäilee sairastavansa ahdistuneisuutta.

Ahdistuneisuuden joitakin yleisiä oireita ovat

  • kuumat ja kylmät aallot
  • tihentyneet sydämenlyönnit
  • painon tunne rinnassa
  • pakkomielteinen ajattelu
  • pakonomainen käyttäytyminen
  • alati lisääntyvä, kasautuva huolehtiminen
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti