Objawy osoby doświadczającej problemów ze zdrowiem psychicznym w pracy

Omówiliśmy, jak mogą wyglądać objawy zaburzeń lękowych i depresji, aby pomóc w refleksji nad obecnym stanem umysłu.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów zachowań, jakie mogą wystąpić, gdy Ty lub inny pracownik doświadczacie problemów ze zdrowiem psychicznym w pracy.

Jeśli te objawy występują przez ponad dwa tygodnie i nie ustępują, ważne jest, aby zgłosić się do lekarza.

Oznaki w pracy

  • niekoncentrowanie się na pracy zawodowej
  • niedotrzymywanie terminów
  • mniejsza niż zwykle dbałość o szczegóły
  • mniejsze niż zwykle zaangażowanie
  • gorsze niż zwykle standardy pracy
  • wycofanie z kontaktów ze współpracownikami, klientami
  • niepłacenie w terminie zobowiązań, wynagrodzeń pracowników i usługodawców lub niepłacenie w ogóle
  • negatywizm/nieposzukiwanie rozwiązań
  • trudności z kontrolowaniem zachowań w pracy
  • nieobecności w pracy
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180