Zaburzenia lękowe i depresja

Z przeprowadzonego w Polsce w latach 2008-2011 kompleksowego badania stanu zdrowia społeczeństwa (badanie EZOP I) wynika, że 9,6% Polaków przynajmniej raz w życiu doświadczyło zaburzenia lękowego, a 3,5% zaburzenia nastroju (m.in. depresji).

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180