Työstressin tunnusmerkit

Stressi on normaali vastaus työn vaatimuksiin. Se voi olla hyödyllinen lyhyen aikaa koettuna auttaen työntekijää pysymään valppaana ja toimimaan parhaimmillaan. 

Pitkäaikainen tai liiallinen työstressi voi kuitenkin vahingoittaa mielenterveyttä. Tällaisena stressi voi edistää ahdistuksen ja/tai masennuksen kehittymistä tai vaikuttaa olemassa olevan tilanteen pahenemisen.

Sen lisäksi, että stressi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja elämään työn ulkopuolella, se voi myös lisätä tapaturma-alttiutta, väsymystä ja uupumista.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti