Seuraavat askeleet

  • Keskustele mahdollisuuksista saada työtoverillesi muuta/lisää apua ja tukea
  • Päätä keskustelu suunnittelemalla seuraavat vaiheet/askeleet
  • Arvosta sitä, että työtoverisi on avautunut ja kertonut tarinansa sinulle
  • Sovi yhteydenotosta tai tapaamisesta muutaman päivän päästä
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti