Mitä sanoa?

Seuraavat vinkit voivat auttaa sinua keskustelussa. Älä huolehdi liikaa siitä, mitä pitää sanoa. Pelkällä kuuntelulla ja tukemisella autat jo paljon.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti