Wpływ mobbingu w pracy

Mobbing w pracy wpływa na ludzi na wiele sposobów, może powodować np.:

  • stres, lęk, napady paniki lub zaburzenia snu,
  • objawy fizyczne, takie jak: napięcie mięśni, bóle głowy i problemy trawienne,
  • zmniejszoną wydajność w pracy,
  • utratę poczucia własnej wartości i poczucie izolacji,
  • pogorszenie relacji z kolegami, rodziną i przyjaciółmi,
  • depresję,
  • zwiększone ryzyko samobójstwa.
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180