Dyskryminacja i molestowanie seksualne

Dyskryminacja i molestowanie seksualne w pracy są niezgodne z prawem. Dyskryminacja i molestowanie seksualne nie są tym samym co mobbing.

Przykłady molestowania seksualnego obejmują niepożądane dotykanie, komentarze o charakterze jednoznacznie seksualnym lub prośby, które sprawiają, że ktoś czuje się niekomfortowo. Komentarze te mogą być przekazywane - osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowej lub online.

Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę dotyczącą dyskryminacji, lub molestowania seksualnego, skontaktuj się z Państwową Inspekcją Pracy, która sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy i może przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy, w którym doszło do naruszenia praw pracowniczych. Państwowa Inspekcja Pracy udziela również bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180