Nieoczekiwany rezultat?

  • jeśli osoba nie chce o tym mówić, uszanuj ten wybór, ale bądź otwarty na kolejną rozmowę w innym czasie,
  • być może będziesz musiał podjąć kilka prób, aby rozpocząć rozmowę,
  • tylko okazując wsparcie i oferując możliwość rozmowy, możesz coś zmienić. Osoba może podjąć działanie na późniejszym etapie lub kontynuować rozmowę z innymi,
  • jeśli osoba ujawni, że ma myśli samobójcze lub planuje odebrać sobie życie, niezwłocznie zasięgnij porady specjalisty (kierownika, specjalisty HR, osoby odpowiedzialnej za program wsparcia pracowników lub skorzystaj z telefonów zaufania).
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180