Równowaga praca-życie

Pojęcie "równowaga praca-życie" rozumiane jest jako umiejętność pogodzenia pracy z życiem prywatnym. Dotyczy zachowania równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi a wszystkimi aspektami naszego życia osobistego, np. życiem rodzinnym (opieka nad dziećmi, relacje z bliskimi), społecznym (relacje z innymi ludźmi, działalność w organizacjach) oraz różnego rodzaju zainteresowaniami. Równowaga pomiędzy czasem wolnym, a czasem spędzonym w pracy jest niezwykle ważna i niesie za sobą wiele korzyści. Odpoczynek sprzyja większemu zaangażowaniu w wykonywaną pracę oraz poczuciu satysfakcji z wykonywanych zadań.

Równowaga praca-życie, z perspektywy zawodowej, oznacza praktyki organizacyjne ze strony pracodawcy, które pomogą nam pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami osobistymi (dokładne tłum.: zachować równowagę pomiędzy obowiązkami zawodowymi i osobistymi), np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej na wniosek pracownika, imprezy integracyjne z udziałem rodziny i bliskich, działania społeczne w postaci dodatkowych świadczeń (dodatki świąteczne/wakacyjne dla rodzin, możliwość zabrania dziecka, psa do pracy, przedszkola zakładowe).

Pozytywnym efektem tej koncepcji jest budowanie marki firmy jako biznesu odpowiedzialnego społecznie (dbającego o pracowników i ich rodziny), dzięki czemu takie przedsiębiorstwo staje się atrakcyjnym miejscem zatrudnienia.

Zaburzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym może prowadzić do negatywnych konsekwencji, np. pogorszenia samopoczucia psychicznego pracownika. Badania pokazują, że wysoki poziom konfliktu pomiędzy pracą a życiem prywatnym prowadzi do odczuwania wyższego poziomu stresu zawodowego. Zwiększa również ryzyko wypalenia zawodowego i pogorszenia relacji rodzinnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat równowagi między pracą a życiem prywatnym, odwiedź: https://www.youtube.com/watch?v=-vCtj5ZRtLY

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180