Mielenterveys työpaikalla – mitä sillä tarkoitetaan?

Kun puhumme mielenterveydestä työpaikalla, tarkastelemme sitä, miten työympäristö vaikuttaa meihin – joko myönteisesti tai kielteisesti, samoin kuin sitä, miten mielenterveys vaikuttaa kykyymme tehdä työtä.

Työ voi saada meidät tuntemaan tyytyväisyyttä ja antaa meille päämäärän, joka auttaa kohentamaan mielenterveyttämme. Toisaalta sellaiset tekijät kuten stressi, kiusaaminen tai syrjintä työpaikalla voivat edesauttaa mielenterveyshäiriön syntymistä tai pahentaa jo olemassa olevaa ongelmaa. 

Kaikki ihmisten kokemat mielenterveyden ongelmat tai häiriöt eivät liity suoranaisesti heidän työhönsä. Monet henkilökohtaiset tai ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat voivat johtaa mielenterveyshäiriön kehittymiseen riippumatta työstä tai sen ympäristöstä. Jotkut mielenterveysongelmista kärsivät ovat voineet hallita vaikeuksiaan jo jonkin aikaa esimerkiksi työskennellessään erilaisissa työpaikoissa ja tehtävissä. 

Mitä hyvänsä mielenterveysongelmien syyt ovatkaan, työpaikat voivat olla avainasemassa ongelmien ennaltaehkäisyssä. Työpaikat voivat olla joustavia, tarjota tukea ja ymmärtämystä sekä luoda ympäristön, jossa ihmiset saattavat luottavaisin mielin ja ilman häpeää tuoda esiin huolenaiheitaan ja pyytää apua sitä tarvitessaan.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti