'Hyvinvointi pikemmin kuin sairaus'

Käsitteellisen selkeyden takia asiantuntijat ovat koettaneet etsiä uusia ilmauksia, joiden avulla voidaan paremmin erotella mielenterveys mielenterveyden ongelmista, häiriöistä ja sairauksista.

Mielenterveydestä puhuttaessa ei pitäisi kysyä, ’mikä on ongelma’, vaan oikeastaan, ’mikä on hyvin?’ 

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti