Työpaikkojen hyvät ja huonot puolet

Vaikka työnteko on yleensä mielenterveydellemme parempi vaihtoehto kuin työttömyys, jotkut tekijät työssä voivat vaikuttaa kielteisesti terveyteemme ja hyvinvointiimme. Tällaisia ovat:

  • Työstressi, mikä syntyy yleensä silloin, kun työn vaatimukset kasvavat suuremmiksi kuin työntekijöiden voimavarat tai kyvyt siitä suoriutumiseen. Vaikka stressi ei ole sama asia kuin ahdistus tai masennus, liiallinen tai pitkäaikainen työstressi voi lisätä riskiä sairastua mielenterveyshäiriöön, kuten voivat lisätä myös
  • Työpaikan riittämättömät resurssit, työntekijän sitoutuneisuus ja mahdollinen altistuminen traumaattisille tapahtumille;
  • Esimiesten tai työtovereiden tuen puuttuminen, huonot henkilöiden väliset suhteet, tehoton johtajuus ja puuttuva tai riittämätön esimieskoulutus;
  • Mielenterveyden häiriön riskiin vaikuttavat myös organisaatiomuutokset, se, miten organisaatio kokonaisuudessaan tukee henkilöstöä ja arvostaa työtä, miten työstä palkitaan, miten oikeudenmukaiseksi toiminta koetaan, sekä se, millaiseksi koetaan organisaation ilmapiiri ja fyysinen työympäristö.
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti