Zrozumienie kontinuum zdrowia psychicznego

Ludzie starali się również wyjaśnić różnicę między zdrowiem psychicznym a stanem zdrowia psychicznego poprzez mówienie o zakresie lub kontinuum, gdzie zdrowie psychiczne, reprezentowane przez dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie, jest na jednym końcu, a poważne zaburzenia stanu zdrowia psychicznego na drugim. Zdrowie psychiczne nie jest stałe lub statyczne i w różnych okresach naszego życia możemy znajdować się na różnych punktach tej skali.

Na zielonym krańcu kontinuum ludzie mają się dobrze; wykazują się odpornością i dobrym samopoczuciem. Wchodząc w obszar środkowy (żółty), zaczynają mieć trudności z radzeniem sobie. W pomarańczowym obszarze mają większe trudności z radzeniem sobie, a objawy mogą się nasilać i nasilać. Na odległym, czerwonym krańcu kontinuum mogą doświadczać poważnych objawów i mogą być narażeni na samookaleczanie lub samobójstwo.

Ważne jest, aby pamiętać, że zdrowie psychiczne jest złożone. To, że ktoś nie doświadcza pogorszenia zdrowia psychicznego, nie musi oznaczać, że jego zdrowie psychiczne kwitnie. Podobnie, można zdiagnozować pogorszenie zdrowia psychicznego, u kogoś, kto czuje się dobrze w wielu aspektach życia.

Wreszcie, zdrowie psychiczne oznacza bycie zdrowym poznawczo, emocjonalnie i społecznie - w sposobie myślenia, odczuwania i rozwijania relacji - a nie tylko w braku zaburzenia zdrowia psychicznego.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180