Odottamattomat käänteet

  • Jos työtoverisi ei halua puhua ongelmistaan, kunnioita hänen päätöstään, mutta osoita ”jättäväsi oven auki” uutta keskustelua varten jonakin toisena ajankohtana
  • Voit joutua kokeilemaan keskustelun aloittamista useampaan otteeseen
  • Pelkästään osoittamalla tukea ja tarjoamalla keskusteluapua, voit saada aikaan muutoksen. Työtoverisi voi rohkaistua toimimaan myöhemmässä vaiheessa tai jatkaa keskustelua muiden kanssa.
  • Jos työtoverisi ilmaisee itsetuhoisia ajatuksia tai suunnittelee itsemurhaa, kysy välittömästi ohjeita avunantoon esimieheltä, työterveyshuollosta, työsuojeluvaltuutetulta, tai ota yhteyttä valtakunnalliseen kriisipuhelimeen
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti