Työntekijät välittävät mielelle terveellisistä työpaikoista

Tunnettuus mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävänä työpaikkana tekee organisaatiosta työntekijöitä houkuttelevan työnantajan.

Tämä puolestaan auttaa siinä, että

  • parhaat ja pystyvimmät ihmiset rekrytoidaan ja saadaan pidettyä työpaikassa
  • henkilöstön moraali ja sitoutuminen kohenevat
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti