Henkilökunta on sitoutuneempi

Investointi mielenterveyden edistämiseen työpaikalla hyödyttää koko henkilöstöä. Tuloksena työntekijät ovat aiempaa sitoutuneempia, motivoituneempia, he ymmärtävät paremmin velvollisuutensa ja vastuunsa, ja ovat halukkaita ylittämään työtehtäviensä vaatimukset.

Investointi työpaikan mielenterveyspääomaan kasvattaa taloudellista tulosta sekä luo onnellisemman ja terveellisemmän työyhteisön, joka kykenee pitämään kiinni osaavasta henkilöstöstään.

Sanotaan, että ”työntekijät ovat organisaation tärkein voimavara”. Organisaation on pidettävä huolta voimavarastaan.”

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti