Zacznij rozmowę

Spróbuj przeprowadzić rozmowę o tym, co niepokoi Twojego kolegę/koleżankę, zadając pytania i słuchając.  Zaoferuj opiekę i wsparcie oraz utwierdzaj ich w przekonaniu, że chcesz ich wspierać i traktować sprawiedliwie, szanując jednocześnie ich prywatność.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180