Czym jest zdrowie psychiczne w miejscu pracy?

Kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy, przyglądamy się temu, w jaki sposób nasze środowisko pracy wpływa na nas - pozytywnie lub negatywnie - oraz jaki wpływ ma nasze zdrowie psychiczne na naszą zdolność do wykonywania pracy.

Praca może sprawić, że czujemy się dobrze i mamy poczucie celu, co pomaga chronić i poprawiać nasze zdrowie psychiczne. Z drugiej strony, czynniki takie jak stres w pracy, zastraszanie lub dyskryminacja mogą wywołać zaburzenia psychiczne, lub spowodować pogorszenie istniejącego stanu zdrowia psychicznego.

Niektóre problemy psychiczne nie mają związku z pracą - ludzie mogą sobie z nimi okresowo radzić, pracując w różnych miejscach. Problemy osobiste lub problemy w relacjach mogą skutkować zaburzeniami zdrowia psychicznego niezależnie od tego co dzieje się w pracy.

Jednak niezależnie od czynników, które przyczyniają się do rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego, miejsce pracy może odgrywać kluczową rolę w jego ochronie poprzez elastyczność, zapewnianie wsparcia, tworzenie środowiska, w którym ludzie swobodnie zgłaszają swoje niepokoje i otrzymują pomoc, gdy jej potrzebują.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180