Następne kroki

  • Omów sposoby dalszego wsparcia,
  • Zakończ rozmowę planem / następnymi krokami,
  • Doceń, że rozmówca otworzył się przed Tobą  i podzielił swoją historią,
  • Zanotuj, żeby ponownie się z nimi skontaktować za kilka dni.
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180