Päihteidenkäyttö

Joillakin masentuneilla ja ahdistuneilla ihmisillä voi olla ongelmia päihteiden (esim. alkoholin tai lääkkeiden) käytön kanssa. Työpaikallasi on todennäköisesti voimassa oleva ohjeistus päihteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi, mutta voit yrittää ensin lähestyä ja informoida työtoveriasi näistä ohjeista. Voit kertoa hänelle, että olet huomannut ongelman ja tarjota tukeasi avun hakemiseen. Kerro kuitenkin myös, ettei päihteiden käyttöä sallita työpaikalla ja että hänen on haettava hoitoa ongelman ratkaisemiseksi, jos hän ei itse kykene lopettamaan.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti